برخی از قابلیت هایی که خانه هوشمند در بخش روشنایی در اختیار ما قرار میدهد:

 

1-اطمینان از روشن نبودن لامپهای اضافی
2-تنظیم خودکار شدت نور با توجه به میزان نور آفتاب
3-امکان کنترل و تغییر در وضعیت روشنایی منزل در هنگام سفر

4-برنامه ریزی سیستم روشنایی برای زمان های عدم حضور افراد در اتاق
5-اجرای سناریوهای روشنایی برای حالت هایی مانند خواب شبانه، ورود مهمان، مسافرت، خروج  از منزل،نمایش فیلم و…

هوشمندسازی روشنایی